Nieuwe weegrichtlijnen zeecontainers

19-09-2017

De International Maritime Organization (IMO) heeft een wijziging aangebracht in het SOLAS-verdrag (Safety of Life at Sea). Per 1 juli 2016 zijn nieuwe regels van toepassing voor het vaststellen van het brutogewicht dat in een container geladen wordt.

Ter bevordering van de veiligheid van schepen, lading, mensen etc. dient vanaf 1 juli 2016 het geverifieerde brutogewicht (VGM – Verified Gross Mass) vastgesteld te worden door de ‘shipper’ (afzender).

Bepalen van het VGM (Verified Gross Mass)
Er zijn twee methoden om het brutogewicht van een vrachtcontainer te bepalen. Op dit moment is Methode 1 de enige methode die duidelijk omschrijft waar u zich aan moet houden. Methode 2 is inmiddels goedgekeurd door de verantwoordelijke Ministeries.

Methode 1 – Wegen: nadat een container in zijn geheel beladen is, wordt de container gewogen op een gekalibreerde en gecertificeerde weegbrug.

Methode 2 – Berekenen: het gewicht van het product, verpakkings- en stuwagemateriaal plus het tarragewicht van de container dienen bij elkaar opgeteld te worden.

VGM-informatie 
Om onze klanten de mogelijkheid te bieden de VGM tijdig door te geven, zullen wij in onze boekingsbevestiging de deadline voor het aanleveren van het VGM vermelden.

UPDATE LCL: gezien de SOLAS/VGM-eisen heeft ATL besloten om voor LCL-lading geen VGM-verklaring te eisen van onze klanten. Wij zullen als ATL onze consolidatiecontainers wegen om zo een juist VGM te kunnen aangeven bij de rederijen. Echter dit houdt wel in dat er extra kosten en manuele handelingen zullen ontstaan. Daarom is besloten dat wij per 1 juli 2016 een VGM Fee van EUR 15,00 per zending zullen belasten.

UPDATE FCL: voor alle FCL-zendingen dient het VGM per container verstrekt te worden door middel van het ATL-formulier. Het is ook toegestaan om met behulp van een eigen ontwikkeld formulier het VGM te melden bij ATL, echter is dit alleen mogelijk zolang de informatie gevraagd ook daadwerkelijk verstrekt wordt. 

Bereid u voor
We adviseren u de VGM-procedure door te nemen met uw fabrieken, laadpunten of leveranciers om zeker te stellen dat alle interne processen goed zijn afgestemd, zodat uw systemen correcte en geverifieerde gewichten weergeven.

 Belangrijk: zorg er in ieder geval voor dat uw weegapparatuur bijtijds gekalibreerd en gecertificeerd is.
Voor vragen kunt u zich wenden tot uw operationele contactpersoon.

Wie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de VGM?
De ‘shipper’ genoemd op de ocean bill of lading of de sea waybill is hiervoor verantwoordelijk. Wij verwachten dat u de VGM (zowel voor stukgoedzendingen als volle containers) opgeeft, zodat wij de carriers dienovereenkomstig kunnen informeren.

Voor het aanleveren van de VGM is geen standaardformat voorgeschreven, wij overwegen hiervoor een standaardformulier te ontwikkelen. De wijze waarop u de VGM communiceert, dient in ieder geval duidelijk herkenbaar te zijn als behorende bij de verscheping/container en dient voorzien te zijn van een handtekening van een door het bedrijf gemachtigde werknemer.

Wat kunnen de gevolgen zijn van niet-tijdig communiceren van het (juiste) gewicht? 
De rederij zal zonder VGM uw container niet aan boord van het schip laden. Hier kunnen de nodige kosten uit voortvloeien. Verder kunt u een sanctie opgelegd krijgen, die niet alleen van financiële doch ook van operationele, commerciële en/of bestuurlijke aard kan zijn.
Ingevolge de van toepassing zijnde condities (bijv. Fenex en ATL Bill of Lading Terms & Conditions) zullen wij alle sancties, kosten e.d. verleggen naar de partij die de VGM aan ons gecommuniceerd heeft.


Terug naar het overzicht

WIJ ZIJN GECERTIFICEERD EN GLA/CROSSTRADES OBL NETWERK MEMBER

fenex iata gdp AEO GLA Cross Trades
Bel ons nu!
Terugbelverzoek